omgevingspsychologie

WAT IS OMGEVINGSPSYCHOLOGIE?

Kort gezegd houdt omgevingspsychologie zich bezig met de wederzijdse relatie tussen mens en omgeving. In de interieurarchitectuur kijken we dan vooral naar welke invloed de omgeving heeft op hoe we ons voelen en gedragen. 

Omgevingspsychologie is een wetenschap. Dat wil zeggen dat onderzoekers er kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar doen en hun bevindingen publiceren in studies en tijdschriften. Die informatie helpt ons om interieurs te ontwerpen met een specifieke intentie. Maar we doen ook zelf onderzoek naar de behoeftes van en invloeden op de mensen die zich in een omgeving bevinden. Zo kunnen we met onze interieuringrepen onbewuste belevingen bewust gaan ondersteunen.

Fact checks

Kan een interieur actief bijdragen aan ons welzijn en kan je op basis van de kleur van je interieur gericht bepaalde gevoelens opwekken? Deze vragen (en meer) beantwoorden we in onze fact checks. Op basis van wetenschappelijk onderzoek uit omgevingspsychologie gaan we kijken welke stellingen over zowel woon-, werk-, leer- als zorgomgevingen juist zijn en welke niet. Veel leesplezier!